Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 25 2017

discort
9184 4a98 500
jarek puczel.
Reposted fromrol rol viadezynwoltura dezynwoltura
8893 e4f4 500

dappledwithshadow:

Edvard Munch

Reposted fromglasgowkiss glasgowkiss viasoulwax soulwax

March 21 2017

discort
9893 5539 500
Reposted fromkaiee kaiee viaVillentretenmerth Villentretenmerth

March 18 2017

discort
9402 cea8 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viawhalem whalem
discort
3235 2386 500
discort
3613 4856 500
Reposted fromUbik Ubik viatazniebieskimi tazniebieskimi

March 17 2017

0848 f843 500
Reposted fromLittleJack LittleJack viaciarka ciarka
discort
6493 f75a 500
Ron Hicks, "Stollen Kiss"

March 12 2017

9071 33df 500
Reposted fromLittleJack LittleJack
discort
8431 70d7 500
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viasoulwax soulwax

March 11 2017

discort
0304 abed 500
Reposted fromhissyfit hissyfit viadezynwoltura dezynwoltura
discort
2764 7e81 500
Reposted fromhissyfit hissyfit viadezynwoltura dezynwoltura
discort
5882 df68 500
Reposted fromextremschnitzel extremschnitzel viasoulwax soulwax
discort
1622 2e48
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viaarwenan1 arwenan1

March 07 2017

3232 dd98 500
Reposted fromLazhward Lazhward viascorpix scorpix

March 06 2017

discort
Reposted fromheavygunner heavygunner viaciarka ciarka

February 19 2017

discort
3338 4f15 500
Reposted fromNarcisse-Noir Narcisse-Noir viascorpix scorpix

July 09 2015

discort
Reposted fromNarcisse-Noir Narcisse-Noir viairmelin irmelin

July 06 2015

discort

Moment w którym powinieneś działać rozpoznasz po obezwładniającym strachu.

— Ochocki, Vithren, bzdurka

June 30 2015

discort
4253 6315 500
Był 1 maja 1947 roku, kiedy licząca sobie 23 wiosny Evelyn McHale podczas urodzinowej imprezy swojego ukochanego została poproszona przez niego o rękę. Opuszczając towarzystwo dziewczyna robiła wrażenie bardzo szczęśliwej. Jak wiadomo damskie umysły to maszynki przeczące wszelkim prawom logiki (stąd i powiedzenie, że kobieta zmienną jest). Kiedy McHale dotarła do swego domu w Nowym Jorku, napisała taki list: „Mój narzeczony poprosił mnie, bym poślubiła go w czerwcu. Nie sądzę, abym była dobrą żoną dla kogokolwiek. Będzie mu zdecydowanie lepiej beze mnie.” Następnie wjechała na najwyższy punkt widokowy Empire State Building i skoczyła. Lądując wkomponowała się w limuzynę należącą do oficjeli ONZ. Zdjęcie, które widzicie, wykonał Robert Wiles, przechodzący nieopodal student fotografii. 11 dni później opublikowano je w magazynie LIFE z podpisem „Najpiękniejsze samobójstwo”.
Reposted frommental-cat mental-cat viaciarka ciarka
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl