Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 09 2019

discort
3071 9831 500
Dokąd tuptamy?
Reposted fromjodynaa jodynaa viaapatia apatia

June 02 2019

discort
2312 f8fa 500
Reposted fromtelewizja telewizja viairmelin irmelin

June 01 2019

discort
7251 cbc4 500
Reposted fromjaphy japhy viairmelin irmelin

May 18 2019

discort
9826 1a8f 500
Reposted frompoprostujakub poprostujakub viairmelin irmelin

May 13 2019

discort
1650 d1b6 500
Reposted fromalexandersmith8805 alexandersmith8805

May 08 2019

discort
Dziś proszę Cię byś dostrzec raczył
Że spojrzeć nie znaczy zobaczyć.
Że choć byś miał żelazne dłonie
To unieść nie oznacza donieść.
Że choć pogrążysz się w zadumie
To wiedzieć nie znaczy zrozumieć.
Że właśnie o tym milczą groby
Że dotknąć nie oznacza zdobyć.
— K.C. Buszman
Reposted bycharlotte99juhasowaguerrieraiamdreamerHopkinsmyslodsiewniapikkumyypensievetobecontinuedcoookiemonsteeerlonelypassengercleriipodkreslajmnieitsokaymojanostalgiapiinkskiesupintheskysleepingsicknesssgrialux3timetobeginWpiwnicyUdziadkaaausturmothsdevoureraurinko
discort
0438 c576
Reposted fromUncommonSense UncommonSense viaciarka ciarka

May 06 2019

discort
9082 b8b1 500
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viazabka zabka

May 03 2019

discort
7821 7e36 500
Reposted frommodalna modalna

May 01 2019

discort
5621 118a 500
Reposted fromkwasmilosz kwasmilosz viairmelin irmelin

March 11 2019

discort
Pamięci nie obowiązuje wzajemność.
— Wiesław Myśliwski
Reposted fromlovvie lovvie viatulipanowa tulipanowa

March 07 2019

discort
8616 9026 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viatulipanowa tulipanowa
discort
0413 1e5d 500
Reposted fromseaweed seaweed viatulipanowa tulipanowa
discort
2860 e554 500
Reposted fromsheismysin sheismysin viatulipanowa tulipanowa
discort
0513 17d5 500
Reposted fromonlyman onlyman viatulipanowa tulipanowa

February 26 2019

discort
4013 bf17 500
Reposted fromalexandersmith8805 alexandersmith8805 vialte lte
discort
5862 6b75
Reposted fromnyaako nyaako vialte lte
discort
4652 f256 500
Good Fortune, René Magritte, 1919.
Reposted fromalexandersmith8805 alexandersmith8805
discort
4686 da43 500
Reposted fromalexandersmith8805 alexandersmith8805

February 25 2019

7275 f116 500
Reposted fromamatore amatore viairmelin irmelin
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl