Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 19 2017

discort
3338 4f15 500
Reposted fromNarcisse-Noir Narcisse-Noir viascorpix scorpix

July 09 2015

discort
Reposted fromNarcisse-Noir Narcisse-Noir viairmelin irmelin

July 06 2015

discort

Moment w którym powinieneś działać rozpoznasz po obezwładniającym strachu.

— Ochocki, Vithren, bzdurka

June 30 2015

discort
4253 6315 500
Był 1 maja 1947 roku, kiedy licząca sobie 23 wiosny Evelyn McHale podczas urodzinowej imprezy swojego ukochanego została poproszona przez niego o rękę. Opuszczając towarzystwo dziewczyna robiła wrażenie bardzo szczęśliwej. Jak wiadomo damskie umysły to maszynki przeczące wszelkim prawom logiki (stąd i powiedzenie, że kobieta zmienną jest). Kiedy McHale dotarła do swego domu w Nowym Jorku, napisała taki list: „Mój narzeczony poprosił mnie, bym poślubiła go w czerwcu. Nie sądzę, abym była dobrą żoną dla kogokolwiek. Będzie mu zdecydowanie lepiej beze mnie.” Następnie wjechała na najwyższy punkt widokowy Empire State Building i skoczyła. Lądując wkomponowała się w limuzynę należącą do oficjeli ONZ. Zdjęcie, które widzicie, wykonał Robert Wiles, przechodzący nieopodal student fotografii. 11 dni później opublikowano je w magazynie LIFE z podpisem „Najpiękniejsze samobójstwo”.
Reposted frommental-cat mental-cat viaciarka ciarka
discort
7223 2ca6
Reposted froma-antimatter a-antimatter viairmelin irmelin

June 29 2015

discort
discort
7966 40c1
Reposted frombluesunday bluesunday viakobiety kobiety

June 28 2015

discort
6506 4d0e 500
Reposted fromkix kix viairmelin irmelin

June 25 2015

discort
Pamiętanie o tym, że kiedyś umrzesz jest najlepszym sposobem jaki znam na uniknięcie myślenia o tym, że masz cokolwiek do stracenia. Już teraz jesteś nagi. Nie ma powodu, dla którego nie powinieneś żyć tak, jak nakazuje ci serce.
— Steve Jobs
Reposted frominpassing inpassing

June 24 2015

discort

June 23 2015

discort
4143 5319 500
Reposted fromavgp avgp viaVillentretenmerth Villentretenmerth

June 22 2015

discort
- Nie chcę cię skrzywdzić, kochanie.
- Może to właśnie jest nasz problem, Ed? Nie chcemy nikogo zranić. Nie bierzemy tego, czego pragniemy. Dochodzę do wniosku, że tak to chyba jest u kresu życia. Człowiek zostaje z pustymi rękami.
— Twin Peaks
Reposted fromciarka ciarka

June 19 2015

discort
2707 aeeb 500
Reposted frombluesunday bluesunday viakobiety kobiety
discort
3665 4d79
Reposted frombluesunday bluesunday viakobiety kobiety
discort
2696 0e88 500
Reposted frombluesunday bluesunday viakobiety kobiety
discort
1107 7392 500
Reposted fromkarli2 karli2 viasowiazupa sowiazupa

June 15 2015

discort
9769 849a
Reposted fromnervure nervure viadestructives destructives

June 14 2015

discort
3088 15b4 500
discort
9219 bb95 500
Reposted fromcallitwhatyouwant callitwhatyouwant
discort
North Norway
Reposted fromlifeless lifeless
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl