Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 12 2015

discort
epic win!
Reposted frompilkunnussija pilkunnussija viascorpix scorpix

June 10 2015

discort
To, co ty widzisz, nikt inny nie widzi. Choćby widział dużo więcej.
— Wiesław Myśliwski
Reposted fromjestemaga jestemaga viatutaj tutaj

June 07 2015

discort
Anna Karina in ‘Le petit soldat’ directed by Jean-Luc Godard, 1960.
Reposted fromnazwabyla nazwabyla viascorpix scorpix

June 04 2015

discort
6113 57a9
Reposted fromfeet-fetish feet-fetish viakobiety kobiety

May 31 2015

May 30 2015

discort
4739 9b2b 500
Reposted fromrol rol viairmelin irmelin

May 28 2015

discort
To jak piszesz i jak mówisz, świadczy o tym jak myślisz.
To jak dotykasz i patrzysz, świadczy o tym co czujesz i jak odczuwasz.
— ktoś kiedyś powiedział
Reposted fromkonwalia konwalia viascorpix scorpix

May 26 2015

discort
discort
Bezpieczniej jest, jeśli pewne tajemnice pozostaną w ukryciu. Są one zbyt groźne, by się nimi dzielić nawet z tymi, których kochamy i którym ufamy.
— George R. R. Martin, GoT
Reposted fromobliviate obliviate viatutaj tutaj
discort
9075 69d7 500
Reposted frompl pl viascorpix scorpix

May 25 2015

discort

Zrób to zanim będziesz gotów, gdyż nigdy nie będziesz gotów jeśli będziesz czekać.

— Les Brown
Reposted frominpassing inpassing

May 24 2015

May 20 2015

discort

May 17 2015

discort

May 11 2015

discort
To ty będziesz musiał żyć ze swoją decyzją. Każdy wcześniej czy później się z nią pogodzi, niezależnie od tego, co wybierzesz. Tylko nie ty.
— Veronica Roth
Reposted frominpassing inpassing

May 10 2015

discort
Dławię się w tym świecie obłudy i blichtru, tutaj nie ludzie, ale manekiny, nie dusze, lecz pokrowce. Ni ducha, ni wiary prawdziwego nie ma, tylko symbole i zewnętrzne znaki ducha i wiary.
— Sławomir Mrożek
Reposted fromatlantyda atlantyda viadukander dukander
discort
8151 dd18 500
Reposted frommissmaya missmaya viatutaj tutaj
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl