Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 17 2020

discort
3964 daee
Reposted frompsuj-a psuj-a viaciarka ciarka
discort
9637 d2b9 500
Reposted frommangoe mangoe viatishka tishka

February 14 2020

discort
5995 25bf 500
Reposted frommalice malice viagaszka gaszka
discort
Wiesz, z moją mamą zgadzam się w niewielu, bardzo niewielu sprawach, ale kiedyś powiedziała jedną niesłychanie mądrą rzecz: Jeśli dwoje ludzi ma być ze sobą, to stanie się tak niezależnie od wszystkiego. A jeśli gdzieś zapisane jest, że nie są dla siebie przeznaczeni, to cokolwiek by się robiło, prędzej czy później się taki związek rozpadnie. Wynika z tego, że nie powinniśmy próbować zawracać kijem Wisły, tylko czasem dać się porwać nurtowi wydarzeń. Co ma być, to będzie. Nie jesteśmy w stanie wszystkiego sobie w życiu ułożyć i zaplanować.
— Jakub Małecki
discort
1579 e50a 500
Reposted fromZircon Zircon viatfu tfu
discort
5803 0b64 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viairmelin irmelin

February 12 2020

discort
9061 c724 500
Reposted fromhrafn hrafn
discort
9073 f1f9 500
Reposted fromhrafn hrafn
discort
9080 4937 500
Reposted fromhrafn hrafn

February 10 2020

discort
5553 eb7c 500
Reposted from0 0 viahrafn hrafn

February 07 2020

discort
8149 fe8f 500
Reposted fromhrafn hrafn
discort
5031 9cf0
Reposted fromhrafn hrafn

February 06 2020

discort
Dzisiaj myśląc o niej, odnoszę wrażenie, jakby narastał w niej jakiś ledwo wyczuwalny lęk, że nieuchronnie zbliża się koniec. Nigdy mnie jednak nie spytała, co z nami będzie, jakby wiedziała, że nie ma na takie pytanie odpowiedzi, że przyszłości nikt nikomu nie może obiecać.
— Wiesław Myśliwski, Ostatnie rozdanie
Reposted fromgatheringstorm gatheringstorm viaciarka ciarka
discort
2900 d00d
Reposted fromeklerrka eklerrka viaroxanne roxanne

February 05 2020

discort
3106 62d8 500
Reposted fromroxanne roxanne
discort
8664 1eb2
Reposted fromroxanne roxanne
discort
2572 e7f6
<3 
Reposted fromroxanne roxanne
discort
8306 c1f0
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viairmelin irmelin

February 04 2020

discort
7949 b029 500
Reposted fromhrafn hrafn
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl