Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 27 2020

discort
6400 e712 500
Reposted fromZircon Zircon viairmelin irmelin
discort
6418 50cf 500
Reposted fromZircon Zircon viatishka tishka
discort
3199 71ac 500
Reposted fromstroschek stroschek viatishka tishka

March 13 2020

discort
1182 6a3e 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viahrafn hrafn
discort
0639 06f7 500
Reposted fromarrrrrrrr arrrrrrrr viahrafn hrafn

March 12 2020

discort
9721 4b74 500
Reposted fromkalafiorowa kalafiorowa viatishka tishka

March 10 2020

discort
3975 6923 500
Reposted fromkwasmilosz kwasmilosz viastrzepy strzepy
discort
3911 1bc7 500
Reposted fromtfu tfu viastrzepy strzepy
discort
2771 5450 500
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viahrafn hrafn

March 09 2020

discort

Dla innych bywamy jazdami próbnymi, trofeami, wyzwaniami albo dodatkami, które uzupełniają ich tygodnie, jak listek mięty na serniku malinowym. Czasem jesteśmy polisą ubezpieczeniową, a innym razem rollercosterem, na którym można zapomnieć o podatkach, zmarszczkach i szefie, który jest dupkiem. Dla kogoś jesteśmy słońcem, wokół którego krążą myśli o trzeciej nad ranem. Zdarza nam się być niezobowiązującą rozrywką, późniejszym wyrzutem sumienia, wspomnieniem, o którym nie powie się nikomu albo bolesnym kopniakiem, który mówi: „Hej! Dojrzej!”. Jesteśmy okruchami cudzych historii, supportami przed główną gwiazdą festiwalu ich życia, szkiełkami kręcącymi się w kalejdoskopie kawiarni, ulic, galerii handlowych i klubów.

Na koniec, bywamy też dla kogoś wszystkim.

— Volantification
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viahrafn hrafn
discort
7143 9836 500
Reposted fromexistential existential viahrafn hrafn

March 02 2020

discort
8232 2e1f 500
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viahrafn hrafn
discort
6572 ded7
Reposted fromtichga tichga viahrafn hrafn

February 19 2020

discort
8140 e057
Reposted fromalexandersmith8805 alexandersmith8805
discort
0043 2994 500
Reposted fromEtnigos Etnigos

February 17 2020

discort
3964 daee
Reposted frompsuj-a psuj-a viaciarka ciarka
discort
9637 d2b9 500
Reposted frommangoe mangoe viatishka tishka

February 14 2020

discort
5995 25bf 500
Reposted frommalice malice viagaszka gaszka
discort
Wiesz, z moją mamą zgadzam się w niewielu, bardzo niewielu sprawach, ale kiedyś powiedziała jedną niesłychanie mądrą rzecz: Jeśli dwoje ludzi ma być ze sobą, to stanie się tak niezależnie od wszystkiego. A jeśli gdzieś zapisane jest, że nie są dla siebie przeznaczeni, to cokolwiek by się robiło, prędzej czy później się taki związek rozpadnie. Wynika z tego, że nie powinniśmy próbować zawracać kijem Wisły, tylko czasem dać się porwać nurtowi wydarzeń. Co ma być, to będzie. Nie jesteśmy w stanie wszystkiego sobie w życiu ułożyć i zaplanować.
— Jakub Małecki
discort
1579 e50a 500
Reposted fromZircon Zircon viatfu tfu
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl